You are here://Teknolojimiz
Teknolojimiz2019-02-08T09:32:56+00:00

Teknolojimiz

Dorian’ın mirası üzerine inşa ediyoruz

Dorian Shainin’in 1995’teki emekliliğinden bu yana kurduğu organizasyon, karmaşık sistemlerin en iyi performansını göstermesini engelleyen gizli nedenleri ortaya çıkarmak için yeni teknolojiler geliştirmeye devam etmektedir. Bu geliştirmelerden bazıları istatistiksel araçlardır. İstatiksel araçlar, kritik sebep-sonuç ilişkileri hakkında bilgi edinmek için verilerin hızlı analizini destekler. Bu geliştirmelerden bazıları da mühendislik araçlarıdır. Mühendislik araçları, sistem yapılarının analizini desteklemekte ve bir problemin fiziğine kritik bir bakış açısı sağlayan tepkileri ölçmektedir. Bu geliştirmelerin bir diğeri ise, yüksek etkili projelerin seçimi ve sorunların hızlı çözümlenmesi için yönetim araçlarıdır.

Her bir geliştirme Dorian’ın basitlik ve etkinlik tutkusuna sadık kalmıştır. Her bir durumda, geliştirmeler, zor sorunları daha hızlı çözme veya liderlik desteği sağlama isteği ile başlamıştır. Yaratıcı bir fikrin tohumu ile başlayan süreci; hem etkili hem de teknik olarak sağlam bir algoritmanın titizlikle geliştirilmesi takip etti. Ardından, geliştirilen teknik daha basit ve daha etkili hale getirmek için bilendi ve rafine edildi. Leonardo DaVinci’nin dediği gibi, “Sadelik, nihai sofistikeliktir”

Shainin’in metodolojileri, stratejilerin ve sonuçların müşterilerimizin liderlerlik ekibi ve kendi müşterileri ile etkin bir şekilde komünike edilmesini destekler.

Bu teknoloji geliştirmeleri, hizmet portföyümüzün iş süreci iyileştirmeleri ile yeni ürün tasarımı ve geliştirme konularında genişlemesini destekledi.

Bazı örnekler şöyle sıralanabilir:

Bennett Yöntemi ™ – etkileşimlerin etkilerini daha doğru gösteren, tasarlanmış deneylerin sonuçlarını analiz etmek için yeni bir yöntem.

TransaXional® – iş süreçlerini optimize etmek ve iş süreci problemlerini sistemin fonksiyonel analizine dayanarak çözmek için yeni bir sistem.

Olaydan Enerjiye Dönüşüm – hatanın fiziğine ilişkin önemli bilgiler sağlayan, bir sistemde, montajda veya bileşende hata oluşması için gereken enerjiyi ölçen disiplinli bir yöntem.

Rezilyant Mühendislik – Sorunsuz ürün ve süreç devreye almalarını destekleyen bir risk azaltma sistemi.

Contact us

Use the form below to contact us. We will reach you as soon as possible.