You are here:///Sertifikasyon Seviyeleri
Sertifikasyon Seviyeleri2019-11-18T03:41:11+00:00

Sertifikasyon Seviyeleri

Sertifika, bir profesyonelin Shainin strateji ve tekniklerini kullanmadaki becerisini değerlendirmek için objektif bir standart sunar. Liderlik sertifikası, proje seçimi, proje sponsorluğu ve kültürel değişimi ele almaktadır. Teknik sertifika, strateji geliştirme, strateji yürütme ve iletişimi hedefler.

Koçluk: Sertifikasyonun Temel Bir Parçası

Gerçek bir çalışma ortamında uygulamalı deneyim, Shainin sertifikasyon programının önemli bir parçasıdır. Bu, öğrencinin gerçek hayat problemleri üzerinde çalışmasını ve sonuçların müşteri organizasyonuna değer katmasını sağlar. Öğrenciler, müşteri organizasyonu tarafından kullanılan sertifikalı Red X Master veya Shainin danışmanı olarak kalifiye bir koçun rehberliğinde çalışmalıdır. Koçluk, zorlu problemleri çözmek veya etkili sponsor projeleri desteklemek için gerekli becerileri geliştirmek adına kritik öneme sahiptir.

Liderlik Sertifikası

Rolling Top 5® Lider

Bir Rolling Top 5® Lideri, bir organizasyonu kompleks problemleri hızlı ve etkin bir şekilde belirleme ve çözme konusunda yönlendirecek beceri ve yeteneğe sahiptir. Rolling Top 5® Liderleri, bir kuruluştaki en kritik sorunları ve en büyük fırsatları belirlemek için çeşitli işletme metriklerini değerlendirebilir ve ardından doğru kaynakları yüksek öncelikli projelere tahsis edebilir. Rolling Top 5® Liderleri, hızlı bir şekilde tamamlanmalarını garanti altına almak için bu projelere doğru bir şekilde sponsorluk edecek gerekli becerilere sahiptir. Akabinde de maksimum etkiyi yaratacak şekilde tüm kurum genelinde bu sonuçları kullanır.

Teknik Sertifika

Red X Apprentice

Bir Red X Apprentice, bir Red X Master veya Shainin koçunun rehberliğinde projeleri tamamlayabilen bir problem çözücüdür. Bir Red X Apprentice, problem çözme stratejisi kurulduktan sonra temel problem çözme araçlarını başarıyla uygulayabilir.

Sertifika kazanmak için adayın Red X Problem Solving A dersine katılması ve bir projeyi takım lideri veya takım üyesi olarak tamamlaması gerekmektedir. Apprentice sertifikası, gelişimde bir durma noktası olmayı amaçlamaz, bundan ziyade Journeyman sertifikası için kaydedilen ilerlemenin tanınmasıdır.

Red X Journeyman

Bir Red X Journeyman yetenekli bir teknik problem çözücüdür. Journeyman gelişimi, Apprentice projesinden edinilen bilgi ve becerileri geliştirir. Bir Journeyman, strateji geliştirme, disiplin ile strateji uygulama ve sonuçları etkin bir şekilde iletme yeteneğini göstermesiyle tanınır.

Sertifika kazanmak için, adayın önce sertifikalı Red X Apprentice olması gerekir. Bundan sonra, aday Red X Problem Solving: Journeyman sınıfına katılmalı ve Shainin koçu veya sertifikalı Red X Master’ın desteğiyle başarılı bir teknik projeye liderlik etmelidir.

Red X Güvenilirlik Mühendisi

Bir Red X Güvenilirlik Mühendisi, parçaların çevre ve sistem işletim enerjilerine maruz kaldığı saha arızalarını çözme konusunda uzmandır. Güvenilirlik hataları, enerjinin uygulanmasını içerir ve genellikle daha yüksek dereceli etkileşimlerden kaynaklanır. Bir Red X Güvenilirlik Mühendisi, bu enerjileri keşfetme, arıza modunu yeniden oluşturma ve bir çözüm geliştirme yeteneğini göstermiştir.

Sertifikaya hak kazanmak için, adayın önce sertifikalı Red X Apprentice olması gerekir. Daha sonra aday, Red X Problem Solving Reliability sınıfına katılmalı ve bir Shainin koçunun veya sertifikalı Red X Master’ın desteğiyle ekip lideri olarak bir güvenilirlik projesini tamamlamalıdır. Proje, sahada karşılaşılmış bir olayla ilgili olmalıdır.

Red X Master

Bir Red X Master; Red X Apprentice, Journeyman ve Reliability adaylarını geliştirmek ve koçluk yapmak için nitelikli bir uzman ve teknik problem çözücüdür.
Red X Master’ın tüm problemler arasında (Nitelik, Özellikler, Hatalar, Arızalar ve Yıkıcı Olaylar) strateji geliştirme, yürütme ve iletme yeteneğini gösterdiği kabul edilmiştir. Bir Red X Master ayrıca başkalarına koçluk yapma ve onları geliştirme yeteneğini de göstermiştir.

Sertifika kazanmak için adayın, Journeyman veya Reliability sertifikasının ötesinde en az üç Red X projesi yürütmesi gerekir. Bir adayın tüm proje çalışmasını tamamlarken, beş problem çözme stratejisinin hepsinden (Nitelik, Özellikler, Hatalar, Arızalar ve Yıkıcı Olaylar) faydalanmalıdır. Red X Toolbox gereksinimlerini tamamladıktan sonra, aday Red X Problem Solving Master sınıfına katılmalı, en az iki kişinin Red X Apprentice sertifikasına ve iki kişinin de Red X Journeyman veya Reliability sertifikasına koçluk etmelidir. Mentorluk süreci boyunca bir Shainin koçu, sahada gözlem yaparak geri bildirim sağlamak ve adayın gelişimini desteklemek için en az iki ziyaret gerçekleştirecektir. Son olarak, adayın yeterliliğinin değerlendirilebilmesi ve bir Red X Master olarak onaylanabilmesi için aday, Shainin koçu ile bir mülakat gerçekleştirecektir.

Red X Teknisyeni

Bir Red X Teknisyeni, fabrikasyon veya montaj gibi belirli teknolojilerdeki imalat problemleri ile ilgili bir dizi Shainin aracında eğitilmiş özel bir problem çözücüdür. Bir Red X Teknisyeni, Red X’in yerel üretim sistemi içinde bulunduğu problemleri çözebilir. Bir Red X Teknisyeni temel problem çözme araçlarını başarıyla uygulayabilir ve Red X Journeyman’a projelerini desteklemek için Isoplot®, Multi-Vari ve Component Search™ gibi tekniklerin uygulanmasında yardımcı olabilir.

Back
Contact us

Use the form below to contact us. We will reach you as soon as possible.