You are here://Problem Çözme
Problem Çözme2019-02-08T11:01:25+00:00

Problem Çözme

Tepkisel
Önleyici

Ürünler ve süreçler daha karmaşık hale geldiğinde, problemleri çözmek daha zordur. Pazar liderleri düşük maliyetli ve sürdürülebilir çözümlerle hızla yanıt vermelidir.

Ne Yaparız

Bir müşteri kriz durumuyla karşılaştığında, Shainin acil teknik ve proje yönetimi desteği sunar. Sürdürülebilir bir düzeltme için alternatif çözümler, hatanın gerçek fiziğinin ortaya konmasıyla belirlenebilir. Shainin, probleme neden olan hayati önem taşıyan birkaç etkeni ortaya çıkarmak için oldukça yapılandırılmış bir yaklaşım kullanır.

Shainin’in proje yönetimi liderliği, hem ilerlemeyi hem de sonraki adımları açık ve basit bir biçimde ileten, zamanında güncellemeler sağlar. Bir krizle ilişkili duygusal olarak yüklü atmosfere karşı hassastır ve durumu yatıştırmak için nesnel kanıtlar sunarlar.

Avantajları

Shainin, duruma bağımsız bir üçüncü parti bakış açısı getirir; bu da danışanımızın müşterileri ve tedarikçilerindeki problem çözme kredibilitesini arttırır.

Uzmanlık

Geleneksel bilgeliğe meydan okuyan Shainin, karmaşık sistemlerin performansını ve güvenilirliğini etkileyen birkaç kritik faktörü izole etmek için benzersiz stratejiler ve teknikler geliştirmiştir. Shainin’in mühendislik danışmanları, çözülemeyen olduğu düşünülen sorunları çözmek için bu teknik problem çözme stratejilerini yılların endüstri tecrübesiyle birleştiriyor.

Üretim İyileştirme

Günümüzün oldukça rekabetçi olan küresel pazarlarında, liderlerin dünya standartlarında randıman ve verim sağlayarak üretim hattı performansını maksimize etmesi gerekiyor.

Nasıl?

Bir Shainin çapraz fonksiyonel ekibi; gizli kritik bileşen özelliklerini veya istenmeyen ürün varyasyonuna neden olan üretim süreci parametrelerini keşfetmek için müşteri üretimi, test ve ürün mühendisleriyle birlikte çalışacaktır.

Neden?

Shainin projeleri; test standı ve üretim verimini iyileştirir; ıskarta, yeniden işleme ve tekrar test etmenin azaltılması sayesinde zamanında teslimat ve düşük işletme maliyetleri sağlar.

Uzmanlık

Shainin’in neredeyse her sektörde üretim prosesi varyasyonunu azaltma konusundaki deneyimi, daha iyi kontrol sağlayan kritik faktörlerin izole edilmesine yönelik stratejik yaklaşımları ile örneklenmiştir.

Ürün Geliştirme

Ürün inovasyonları, ancak beklenen performans seviyelerini tutarlı bir şekilde başarırlarsa üreticileri rekabetten uzak tutabilir. Ürün geliştirme aşamasında veya üretimin başlangıcında, beklentilerin altında bir ürünün gerçekleştirilmesi, müşteri kabulü, yasal onay ve sonuçta finansal performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Nasıl?

Bir Shainin çapraz fonksiyonel ekibi, performans eksikliğinin ardındaki fiziğe değerli bilgiler üreten yenilikçi ölçüm ve test stratejileri geliştirmek için müşteri ürün mühendisleriyle birlikte çalışacaktır. Sürdürülebilir bir düzeltme için alternatif çözümler, fiziğin gerçek bir başarısızlık ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar.

Neden?

Shainin projeleri, müşteri uygulaması aracılığı ile geliştirme testinden sürekli olarak iyileştirilmiş ürün performansı sunar; inovasyon yatırımları için güçlü bir getiri sağlar.

Uzmanlık

Shainin, genellikle ürün geliştirme birimlerindeki durum olan, çok küçük numune boyutları ile problem çözme konusunda geniş deneyime sahiptir.

Contact us

Use the form below to contact us. We will reach you as soon as possible.