You are here:///Önleyici Problem Çözme
Önleyici Problem Çözme2019-02-12T06:17:26+00:00

Önleyici Problem Çözme – Rezilyant Tasarım ve Geliştirme

Giderek daha karmaşık ve müşteri merkezli hale gelen bir ortamda, yeni ürün tasarımı ve geliştirmesi; ürün fonksiyonunun ve özelliklerinin ötesine geçmelidir. Güvenilir, hatasız ürünler sunmak için üretim değişkenlikleri ile birlikte işletme ve çevresel enerjilerin etkileri için de önlemler alınmalıdır. Potansiyel sistem zayıflığının erken keşfi, sorunsuz bir devreye alma için şarttır.

NASIL?

Shainin; performans beklentileri, yaşam döngüsü gereksinimleri ve üretim değişkenliklerine ilişkin risk alanlarını belirler ve azaltır. Shainin; Shainin’in güçlü reaktif problem çözme deneyimini ve proaktif problem önleme stratejilerini birleştirerek, müşterileri için üstün ürün performansı ve güvenilirliği elde edebilir. Shainin’in basit hedefli simülasyonlar veya testler ile tasarım ve üretim risklerini doğrulama yeteneği, sorunsuz bir devreye almayı garanti altına almak için tam vaktinde yapılan ürün ve süreç modifikasyonlarını destekler.

Avantajları

Shainin’in yaptığı çalışmalar sağlam bir tasarım çözümüyle birlikte; son dakika tasarım değişiklikleri, ürün devreye alma gecikmeleri ve üretim başlangıcı (SOP) sonrası değişikliklerin önüne geçer. Shainin çözümleri; ürün yaşam döngüsü boyunca ürün performansının ve imalat verimliliğinin artmasını, garanti maliyetlerinin düşmesini destekler.

Shainin Tasarım Riski Azaltma, yeni bir ürünün konsept geliştirme esnasındaki yüksek riskli fonksiyonlarını tanımlar. Karmaşık bir sistem veya alt sistem, bir dizi basit yalın simülasyona ya da performans ve güvenilirlik hakkında hızlıca bilgi sağlayan testlere dönüştürülür. Ortaya çıkan bilgiler, tasarımcıların tasarım hala değişkenken riskleri en aza indirgemelerine izin verir.

Tasarım Riski Azaltma, yüksek riskli fonksiyonların odaklanmış bir risk öncelik numarası olan Pareto ile tanımlanması ve önceliklendirilmesi ile başlar. En yüksek risk fonksiyonları bir kere tanımlandıktan sonra, sistem fonksiyonları haritalanır ve Fonksiyon Model’i kullanılarak tasarım işlevsel olarak ayrıştırılır. Fonksiyon Model’inden tanımlanan kritik girdiler daha sonra bir Bağlantı Matrisindeki yüksek riskli fonksiyonlarla eşleştirilir. Kavramsallaştırılmış arıza modu simülasyonu ve testinde kullanılmak üzere, bir sonraki ölçüm sistemleri geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. Tasarım hatası modları ve potansiyel hata modları tanımlanır ve ürün davranışının arkasındaki fiziğin anlaşılması, konsept geliştirme aşamasında riski azaltmak için değişikliklere olanak sağlar.

Shainin Üretim Risk Azaltım; yeni veya modifiye edilmiş ürünler için yüksek riskli üretim işlemlerini tanımlar. Üretim Risk Azaltımı, ürün performansını ve güvenilirliğini etkileyen kritik üretim parametrelerini ortaya çıkarır ve kontrol eder.

Üretim Risk Azaltımı, yüksek riskli üretim süreçlerini odaklanmış bir risk önceliği olan Pareto numarası ile belirlemek ve önceliklendirmekle başlar. En yüksek riskli süreçler tanımlandıktan sonra, operasyon işlemleri ve adımlar analiz edilir ve ayrıştırılır. Daha sonra; yüksek risk süreçleri, ürün çeşitliliğine katkıda bulunan tüm üretim parametrelerini anlamak için karakterize edilir. Üretim hata modları ve potansiyel hata modları tanımlanmış ve anlaşılmıştır. Süreç değişiklikleri, üretim riskini azaltmak için, üretim hazırlığında erkenden uygulanır ve etkili kontrol planları geliştirilir.

Shainin Garanti Riski Azaltımı, bir tasarımın en zayıf bağlantısını mümkün olan en verimli ve ekonomik biçimde gösterir. Garanti Riski Azaltımı’nın anahtar çıktısı; müşterinin kullanım profili ve ortamı baz alınarak, her zayıf bağlantının ne zaman başarısız olacağına ilişkin istatistiksel tahminlere dayalı olarak arızaya karşı test edilen birimler örneğidir.

Garanti Riski Azaltımı, sistemi ve çevresel enerjileri anlamakla başlar. Arıza modu normal çalışma aralığına en yakın olan enerji, gerçekçi olmayan arıza modları yaratmamak için aşırı gerilim testindeki sınırlayıcı faktörün belirlenmesi için tanımlanır. Güvenilirlik test planı daha sonra normal çalışma çerçevesinin ve aşırı gerilim araştırma adımlarının tanımlanmasıyla geliştirilir. Daha sonra, güvenilirlik test planı, ürünün küçük bir numune büyüklüğü ile arızasını test ederek yapılır. Sonuçlar, ürünün en zayıf hata modlarını anlamak için analiz edilir ve yorumlanır ve ürün devreye alınmadan önce ne zaman başarısız olacağını istatistiksel olarak güvenle tahmin eder. Son olarak, prematüre hataya neden olabilecek güvenilirlik test planına dahil edilmemiş herhangi bir müşteri kullanım profili veya ortamı olup olmadığını belirlemek için servis izleme uygulanmaktadır.

Contact us

Use the form below to contact us. We will reach you as soon as possible.